hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
26 november 2020På omröstningsdagens morgon, innan lokalerna öppnade, kvitterade valarbetarna ut förtidsrösterna till respektive distrikt.

Bakom kulisserna – Så genomfördes folkomröstningen om Öresundskraft

För mindre än ett år sedan, och veckor innan Sverige fick sitt första fall i covid-19, arrangerade Helsingborgs stad folkomröstning om försäljning av Öresundskraft. Här berättar tjänstemännen hur de på kort tid och med begränsade medel fick till en av landets första kommunala folkomröstningar utanför ett ordinarie val.

Klockan 7 på morgonen den 2 januari 2020 skyndar Helsingborgs stads demokratisamordnare Karin Falk till kommunens IT-support. Hon har fyra datorer under armen och andan i halsen. Det är en timme tills förtidsröstningen ska börja och fortfarande funkar inte tekniken som den ska.

– Vi fick det inte helt färdigt förrän 10 minuter innan första förtidsröstningslokalen öppnade, säger Karin Falk.

 

Vi backar bandet till kvällen den 22 oktober 2019. Då beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg att det den 12 januari 2020 skulle hållas en folkomröstning i frågan om en försäljning av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Beslutet kom inte som en överraskning för valkansliet i Helsingborgs stad.

– Vi hade haft aningar innan, säger valsamordnare Cecilia Holm.

 

Till skillnad från ett ordinarie val där den som röstar ska använda flera valsedlar fanns det denna gång endast en, med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” till en försäljning av energibolaget Öresundskraft. Detta gjorde processen för valet enklare.

 

Knappt var valkansliet klara med efterarbetet efter valet 2018 förrän ett intensivt arbete med EU-valet tog vid. Valet till EU-parlamentet hölls 26 maj 2019. Namnlistorna i namninsamlingen för en folkomröstning om Öresundskraft lämnades in till Rådhuset den 12 juni.

– Då skämtade vi om att ”nu är det dags igen”, säger Cecilia Holm.

 

I mitten av augusti stod det klart att det fanns tillräckligt med namnunderskrifter för att kommunfullmäktige skulle ta upp frågan om en folkomröstning. 22 oktober kom alltså beslutet att genomföra folkomröstningen.

 

Förtidsrösterna väntar på att bli räknade på dagen för folkomröstningen.

 

Morgonen den 23 oktober satte valkansliets arbete i gång med full fart. Det visade sig att de inte kunde få särskilt mycket hjälp av andra myndigheter eller organisationer.

– Vi fick tänka ut förutsättningarna och hitta nya lösningar. Det fanns inget facit. Ingen kommun av vår storlek hade genomfört en folkomröstning utanför ett allmänt val, säger Cecilia Holm.
– En utmaning var hur vi skulle hitta tillräckligt många lokaler, för att så många som möjligt skulle kunna gå och rösta, säger Lena Emgård, projektledare för förtidsröstningen.

 

Valnämnden beslutade om 11 dagars förtidsröstning, jämfört med 18 dagar i ett allmänt val. Det skulle gå att förtidsrösta på 14 platser. Flertalet av väljarna skulle kunna gå till en byggnad de var vana vid. Valarbetarna var ungefär hälften jämfört med vid ett allmänt val.

– För väljaren skulle inte skillnaden bli så stor, processen och röstningslokalen liknar den vid ett ordinarie val. Men för röstmottagarna innebar det större distrikt med fler antal väljare och därmed mycket att göra. Röstmottagarna var verkligen helt fantastiska och gjorde ett hästjobb, säger Karin Falk.

 

Valsamordnare Cecilia Holm förbereder sig för att lämna material till omröstningsdistrikten på omröstningsdagens morgon.

 

Lokalerna hade öppet totalt 501 timmar för förtidsröstning, på platser som områdesbiblioteken, Helsingborg kontaktcenter och Väla köpcentrum.

– Förtidsröstning blir viktigare och viktigare för varje val. För första gången hade vi fler som förtidsröstade än som röstade på själva dagen för folkomröstningen. Det blir mer som en valperiod snarare än en valdag, säger Lena Emgård.

 

Röstberättigade kommuninvånare fick sitt röstkort med posten. Men de skulle också kunna få ett nytt röstkort utskrivet, om de blivit av med det. I samband med allmänna val löser Valmyndigheten detta, men nu fick tjänstemännen hitta egna lösningar. En IT-konsult tog fram ett program så att varje förtidsröstningslokal skulle kunna skriva ut dubblettröstkort. Programmet var färdigt den 16 december och installerades sedan av kommunens digitaliseringsavdelning.

– Hyllning och tack till dem, säger Karin Falk.

 

Efter några dagars förtidsröstning uppstod en bugg i programmet som gjorde att det inte gick att skriva ut dubblettröstkort i flera förtidsröstningslokaler.

– Det har hänt i samband med allmänna val att Valmyndighetens program legat nere, men nu var det verkligen vårt ansvar. Vi hade ingen plan B. Det var upp till oss att lösa det, vilket vi också gjorde, säger Karin Falk.

 

Det började spridas rykten i sociala medier och folk ringde och skällde.

– Jag blev lite svettig, men att det blev så mycket ilska och konspirationer över lite datorstrul tycker jag var onödigt. Dessutom är det här med att skriva ut dubblettröstkort på varje förtidsröstningslokal en form av god service till invånarna, så att väljarna kunde rösta när de ville. Det är inget krav att det ska finnas den möjligheten i varje lokal, säger Cecilia Holm.

 

För att nå ut med korrekt information hade de hjälp av kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter, som besvarade bortåt 800 frågor från invånare om folkomröstningen.

– Kollegorna på kontaktcenter har sedan tidigare en god kunskap om val och är oumbärliga för oss. Uppskattningsvis svarade de på över 90 procent av frågorna. Det var till otroligt stor hjälp, säger Karin Falk.

 

Valresultatet sammanställs på kvällen den 12 januari. ”Pulsen gick upp när de första resultaten trillade in. Ganska snabbt förstod vi att det inte skulle bli så jämnt resultat. Vi hade förberett oss noga innan genom att testa – och allt flöt på bra resten av kvällen”, säger Peter Karlin och Cecilia Holm.

 

När dagen för folkomröstningen den 12 januari 2020 kom fortsatte tekniken bitvis att sätta käppar i hjulet. När statistikern Peter Karlin, som skulle sammanställa valresultatet, startade sin dator fastnade den i en uppdateringsloop,

– Då gick pulsen verkligen upp. Men det löste sig ganska snabbt med en annan dator. Vi hade backup, säger Peter Karlin.

 

Under kvällen räknades de 56 622 rösterna. Vid klockan 23 var resultatet av folkomröstningen klart, över 96 procent av de röstande sa nej till en försäljning av Öresundskraft. Valdeltagandet blev drygt 50 procent.

– Det är högt, för att vara i en kommunal folkomröstning mellan val. Vi väntade oss stort deltagande, men det här blev ännu större, säger Cecilia Holm.

 

Text: David Lundin

 

 

Fakta: Folkomröstningen i siffror

* Ungefär 20 procent av alla som röstade gjorde det på Väla, drygt 11 000 av 56 622 röstande totalt. Kommunen tryckte 150 000 valsedlar och det användes drygt 56 000 av dem.
* 50 personer jobbade som röstmottagare under förtidsröstningen och 300 röstmottagare jobbade under omröstningsdagen 12 januari 2020. Röstmottagarna hade rekryterats ur allmänheten, i likhet med ordinarie val.
* 96,37 procent röstade nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,38 procent röstade ja.
* Det datorprogram som Helsingborgs stad tog fram för hanteringen av röstkort gjordes med öppen källkod. Därför kan Västerås stad nu bygga vidare på detta program inför en stundande folkomröstning där.

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies