hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
9 december 2019

Digitala handlingar sparar 2,3 meter papper varje månad

Ungefär 2000 A4-ark. Så mycket skrevs tidigare ut varje månad inför kommunfullmäktiges sammanträde. Nu har man gått över till digitala handlingar, vilket gjort ärendehanteringen både smidigare och mer miljövänlig.

Kommunfullmäktige sammanträder nästan varje månad. Inför varje möte produceras massor av text i de ärenden som ska behandlas, det kan handla om 2 000 sidor inför ett sammanträde.

Med 65 ledamöter, 36 ersättare och ett antal åhörare blev det tidigare stora mängder papper som trycktes, ofta en stapel på över två meter.

 

För drygt sex år sedan övergick kommunfullmäktige till papperslösa sammanträden och senare även till papperslösa ärendeberedningar. Det innebär att alla ledamöter och ersättare nu istället har tillgång till varsin läsplatta, där de kan läsa ärendehandlingar och förbereda sig inför varje sammanträde.

 

Camilla Elisson är ärendesamordnare på stadsledningsförvaltningen:

– Det är inte bara pappersåtgången som minskat drastiskt. För oss som arbetar med ärendeberedning och sammanträden har det blivit mycket smidigare. Förr gick det åt mycket tid till att kopiera handlingar eller korrekturläsa upptryckta handlingar. Och om någonting behöver redigeras, är detta lätt att göra i de digitala handlingarna och inget behöver kopieras eller tryckas på nytt, säger hon.

 

Camilla Elisson är ärendesamordnare på stadsledningsförvaltningen Bild: David Lundin

 

Digitaliseringen har också lett till att det är enklare att presentera de ärenden som ska tas upp på sammanträdet för allmänheten.

– I Helsingborg var vi tidiga med att publicera handlingarna på webben. Innan dess fick invånarna och andra intresserade antingen be att få se dem eller vänta tills den tryckta upplagan fanns att läsa på rådhuset. Att presentera alla sammanträdeshandlingar på webben är ett bra sätt att öka transparensen, säger Camilla Elisson.

 

Sedan 2014 sänder staden kommunfullmäktiges sammanträden både på webben och på Facebook. Tidigare gick det endast att se dem som åhörare i rådhuset eller lyssna på dem via närradio.

– Webbsändningarna har i snitt 230 tittare per sammanträde, där hälften ser det ”live” och hälften i efterhand, säger Camilla Elisson.

På Facebook är det cirka 1000-2000 som tittar 10 sekunder eller mer per gång.

 

Text: Axel Victorin

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies