hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
24 september 2020

Förbud förr och nu – från tjurar till fyrverkerier

På 1930-talet var det förbjudet att gå ensam med en tjur genom staden. Nuförtiden måste vi gå till speciella badstränder om vi vill bada med vår hund. De kommunala ordningsföreskrifterna speglar sin tid.

Varje svensk kommunhar lokala ordningsföreskrifter. De beslutas av kommunfullmäktige och ska innehålla “bestämmelser om hur den allmänna ordningen skall kunna upprätthållas”. Med föreskrifterna vill kommunen alltså komma till rätta med förhållanden som man menar stör ordningen eller vållar andra problem, antingen i hela kommunen eller i delar av den.

Ordningsföreskrifterna kallades ursprungligen ordningsstadgor men bytte namn 1994. De som gäller i Helsingborg är från 2009 men ändrades senast för 5 år sedan. Det är en skrift på 26 sidor varav hälften är kartor som visar var man måste plocka upp efter sin hund.

 

Det är en skrift på 26 sidor varav hälften är kartor som visar var man måste plocka upp efter sin hund

I övrigt består de bland annat av en hel del regler som har med trafiken att göra, som att häckarna inte får vara hur höga som helst i gathörnen, att man inte får skymma vägmärken med markiser eller flaggor och att det på varje hus måste finnas en skylt med gatunumret.

Även användandet av fyrverkerier är reglerat. De får bara användas under tolv timmar på nyårshelgen, men inte i närheten av lasarettet eller djursjukhuset. Kitesurfarna är hänvisade till ett strandområde i Rydebäck och det är av säkerhetsskäl förbjudet att bada i hamnområdet. Men en regel är tidlös: hur och var man får dricka öl och sprit utomhus. Bland annat får man inte göra det på kyrkogårdar.

 

För lite drygt 80 år sedan, 1937, gällde en annan version av ordningsstadgan. Vad hade helsingborgarna att rätta sig efter då? Ganska mycket visar det sig. Som detta om hur man ska handskas med tjurar: ”Tjur ska ledas ska ledas av minst två personer med användandet av nosring eller tjurbroms.” Man undrar om det var vanligt att två drängar kom ledande med en avelstjur längs Drottninggatan. Och vad är en tjurbroms?

Men det var inte bara djur som kunde ställa till det i trafiken. På en aning snirklig svenska beskrivs hur man ska förfara då någon drar järnvägsvagnar med bara nävarna: ”Då järnvägsvagn framföres med handkraft ska vagnens medföljande betjäning medhava redskap varmed vagnen av behov genast kan stannas.”.

 

Gående bör ej gå över körbanan i sned riktning.

Redan på 1930-talet var det svårt att få trafikanterna att följa trafikreglerna, men det verkar främst ha varit fotgängare och cyklister som staden höll ett öga på. Så här står det exempelvis i ordningsstadgan från 1937: ”Gående bör ej gå över körbanan i sned riktning”. Och så detta som låter både konstigt och lustigt: ”Vid färd å cykel är det icke tillåtet att onödigtvis eller för övning åka annorledes än rakt fram”.

 

Två verkliga pärlor finns det i 1937 års version av den lokala ordningsstadgan. En av dem lyder ”Ingen får tränga sig före i kö”. Den andra är en generalklausul som verkligen ger utrymme för tolkningar: ”Ingen får öva ofog på allmän plats”.

Ordningsföreskrifterna speglar sin tid. De som gäller nu innehåller inga regler för dem som till äventyrs tänkt driva argsinta kreatur genom stan och det saknas också rekommendationer om hur vi bör bete oss i busskön.

 

Det är också skillnad i hur vi kommer åt att läsa de olika ordningsföreskrifterna:

 

Här finns de lokala ordningsföreskrifter som gäller idag.

 

Den som vill läsa 1937 års version får bege sig till stadsarkivet.

 

Text och bild: Torsten Herbertsson

 

En nutida skylt i Helsingborg som förbjuder att man rasta sin hund på platsen.

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies