hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
29 oktober 2020

Har du sett dem – alla detaljerna på stadens byggnader

Ovanför våra huvuden och blickfång finns detaljer som alla berättar något om staden och tiden som vi kommer ifrån. Det är skulpturer, ornament och dekorationer som ofta var självklara inslag när dåtidens Helsingborg formades. Vi lyfter blicken med hjälp av Johan Häggblom och Pelle Johansson, antikvarier på Kulturmagasinet.

Stortorget 17, Gamla postkontoret, fasademblem

Utsmyckningen i Övedssandsten ovanför entrén avslöjar byggnadens tidigare funktion som postkontor. Här finns flera intressanta symboler. Först har vi postens emblem; valthornet, krönt av den kungliga kronan. Ovanför detta finns symbolen för staten i form av Lilla riksvapnet, som består av en sköld med tre kronor i, krönt av den kungliga kronan. Lilla riksvapnet används av alla svenska konsulat i världen, samt flera myndigheter. Ofta kantas det, som här, av två lejon. Huset ritades av stockholmaren Gustaf Améen på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen år 1902. Han är även upphovsman till terrasstrapporna intill som tillkom i samma veva.

 

Springpostgränden 3, Aktiebolaget Stenströms skjortfabrik, sandstensornament

Byggnaden ritades av Alfred Hellerström år 1910 och är en av få bevarade industribyggnader i stadskärnan. Här tillverkades Stenströms skjortor. Entrén mot Springpostgränden kantas av dekorationer i huggen sandsten. Monogrammet med initialerna ASS står helt enkelt för Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik. Under monogrammet hittar du en kaducé, en bevingad stav med en slingrande orm som är ett kännetecken för den romerska guden Mercurius. Mercurius var köpmännens beskyddare och staven symboliserar fred och handel. Fartyget till höger symboliserar handel, export och import – alltihop av avgörande betydelse för en överhopad skräddare med en kometkarriär på gång. 1912 var August Stenströms skjortfabrik Skandinaviens största med 140 anställda.

 

Järnvägsgatan 7–11, skulpturer

Ett byggnadskomplex som länge var stadens största. Det uppfördes i tre olika etapper från 1867 till 1884. Baksidan mot Södra Strandgatan är enklare utfört, medan den symmetriska fasaden i ljust putsad barockklassicism bildar en av centrums karaktärsbyggnader. Mittpartiet kröns av en överbyggnad ovanför taklisten som flankeras av de romerska gudarna Merkurius och Neptunus, med en mittplacerad moder Svea. Merkurius höll ett öga på handeln, Neptunus är havets gud med en rad olika specialiteter (en stor del av stadens handel skedde förstås över haven).

 

Gasverksgatan 24, Bageriföreningen ettan

Helsingborgs Allmänna Bageriförening nr 1, senare namnändrat till Ettan eller Ettans bröd, startade 1888 och flyttade in i lokalerna på̊ Gasverksgatan 1932. Ettan levde och frodades ända fram till 1982. Dekorationerna i fasaden på fastigheten finns kvar och skvallrar om den tidigare bageriverksamheten. Vid porten in till gården finns flera symboliska dekorationer. Till vänster hittar vi en bagare som poserar med en brödspade intill bakugnen, till höger en såningsman som går på åkern med en såskäppa på magen och sprider ut kornen för hand, i mitten ett knippe med veteax.

 

Drottninggatan 65–69, reliefer

Relieferna är utförda av konstnären och arkitekten Carl Kjellberg med motiv som anknyter till Helsingborgs historia och identitet. De finns ovanför tre portar och föreställer sjöfart och fiske, industri och byggnadskonst samt jordbruk. Konstnären är inspirerad av mytologi. Vid ingången till 65:an (bilden) är till exempel havsguden Poseidon med sin treudd avbildad. Ovanför porten till 67:an ser man gestalten i mitten som i sin uppsträckta hand håller en miniatyr av huset självt.  Konstnären Carl Kjellberg Jr (1897-1976) föddes i Honolulu på Hawaii, men var under många år verksam i Helsingborg. Han har ritat ett flertal villor vid Gravarliden och ligger bakom många interiörer i staden. Byggnaderna på Drottninggatan uppfördes mellan åren 1937–1938 med Erik Wihlborg som arkitekt och byggmästare.

 

Foto: Erik Berrio, David Lundin och Johan Häggblom

 

Här hittar du Helsingborgs stadslexikon

 

Följ gärna instagramkontot @arkitekturhelsingborg för mer av stadens byggda kulturarv i ord och bild.

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies