hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
13 november 2017

Här får Helsingborgs krögare svar om alkohol, livsmedel och bygglov

Varför är det så svårt att få bygglov i centrum? Har kunden rätt att ta med sig ett ölflak från Helsingör in på restaurangen? Vem ska en krögare som vill börja brygga egen öl kontakta? Det var några av många frågor när krögare mötte Helsingborgs stads tjänstemän.

Ett 20-tal krögare i Helsingborg tog nyligen chansen att diskutera bygglov, livsmedelshantering, alkoholservering och utrymningsvägar med stadens tjänstemän.

Flera av frågorna gällde alkohol och serveringstillstånd, däribland ”Får en kund ha med sig ölflak från Danmark in på restaurangen?” och ”Får en krog servera en kund som har med sig en påse från Systembolaget?”.

 

– Alkohollagen är tydlig med att gästen inte får ha med egen alkohol på restaurangen. Alkohol som inte tillhör restaurangen får alltså inte finnas i restaurangen. Men är det helt uppenbart att gästens alkohol inte ska drickas på plats kan vissa undantag ske. Det är viktigt att personalen på restaurangen har uppsikt över dessa drycker och att de inte dricks i restaurangen, sade Gunilla Christiansson, enhetschef på tillståndsenheten.

 

Dessa och liknande frågor kan krögare få svar på under utbildningar som hålls av Helsingborgs stad flera gånger per år.

 

Gunilla Christiansson, enhetschef på tillståndsenheten, och socialdirektör Dinah Åbinger svarade på frågor om alkoholtillstånd och servering.

 

– Hur gör jag om jag vill börja brygga öl i byggnaden, frågade Heinrich Hamann, pubchef på Bishop Arms på Marina Plaza.

– Börja med att ta kontakt med Skatteverket. De kan ge tillstånd för ölbryggning, sade Jan Eskilsson, handläggare på tillståndsenheten.

En annan fråga som intresserade krögare var varför det är svårt att få bygglov för att bygga ut lokaler i centrum.

– Det styrs av detaljplanen för området. Skicka in din bygglovsansökan, så prövar vi den. Även om vi som tjänstemän avstyrker kan du få ditt ärende prövat av stadsbyggnadsnämnden, sade avdelningschef Ann-Charlotte Wedelsbäck på stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Det kom flera frågor på ämnet buller, bland annat ”Kan en granne klaga hur mycket som helst på buller och på så sätt straffa en krögare?”.

– Vi råder alltid grannar att ta kontakt med den som driver verksamheten för en dialog kring störningar. Om problemen fortsätter och vi får in ett klagomål tar vi kontakt med verksamheten. Vi bedömer om det är befogat. Är det så ställer vi krav på verksamheten att göra utredningar och att vidta åtgärder utifrån vår bedömning. Alla våra beslut kan överklagas, både av verksamheten och av den som klagat, sade Lena Åkesson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

 

Jan Eskilsson, handläggare på tillståndsenheten, diskuterar alkoholservering med personal från Helsingborgs krogvärld.

 

En krögare tog upp att det i USA finns en klassning över hur bra krogar är på att hantera livsmedel och frågade om något liknande på gång i Helsingborg?

– Nej. I Helsingborg har vi redan smileysystemet, som är ett lokalt politiskt initiativ och beslut. Det finns inga planer på att ta fram ett annat nationellt system, sade Olu Lindström, avdelningschef på miljöförvaltningen.

 

Christer Johansson och Johan Lindström på Räddningstjänsten Skåne Nordväst svarade på frågor kring bland annat utrymningsvägar.

– Om ni tänker starta en ny verksamhet, kontakta oss gärna på ett tidigt stadium för att diskutera brandskyddet i lokalen. Handlar det om ändrad verksamhet eller ombyggnader av lokalen är det även klokt att ta kontakt med en brandkonsult i ett tidigt skede, sade brandingenjör Johan Lindström.

 

Vad tyckte krögarna om att träffa Helsingborgs stad?

– Jättebra att man samlat alla instanser under ett och samma tak. Det blir lite mer öppet och personligt när man träffas så här, sade Heinrich Hamann.

 

Pierre Fahlman från Fahlmans konditori menade att det blir bättre möten om man träffas på en annan plats än i dagliga verksamheten, där ”många rycker i en”.

– Jag har mer tid vid ett sådant här tillfälle. Här kan jag prata direkt med den tjänsteman jag vill. Här är många kompetenser samlade. Sedan är jag inte alltid nöjd med svaren jag får, men det är en annan sak, sade han.

 

Christer Johansson och Johan Lindström på Räddningstjänsten Skåne Nordväst svarade på frågor kring bland annat utrymningsvägar.

 

Livsmedelinspektören Cathrine Berg uppskattade tillfället till dialog.

– De kan ställa frågor och är nyfikna, på ett annat sätt än om det vore under en inspektion. Det kan leda till en ökad förståelse för varandra, sade hon.

 

Varför ordnar ni träffar mellan krögare och stadens tjänstemän?

– Kommunens myndighetsutövning måste vara förutsägbar och enkel att förstå, särskilt för företag som träffar oss ofta, säger Kajsa Olsson, utvecklingsledare på Helsingborgs stad.

 

Isabel Karlsson, delägare i Pitcher’s i Helsingborg, uppskattade möjligheten att ställa frågor direkt till kommunens tjänstemän.

 

Så kan krögare få hjälp av staden

  • Flera gånger per år ordnar Helsingborgs stad utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och i konflikthantering. Utbildningen i konflikthantering är främst till nytta för nöjeskrogar medan kursen i alkoholservering riktar sig till alla som arbetar inom restaurangbranschen. Här kan du se när utbildningarna hålls och anmäla dig.
  • Tillståndsenheten ger gärna kortare versioner av utbildningen i ansvarsfull alkoholservering på plats på restaurangen. Boka en tid och samla all din personal eller slå ihop dig med en eller flera andra restauranger. Utbildningarna är kostnadsfria och ingår i tillsynsavgiften.
  • På Företagarsajten finns flera guider och tips för krögare.

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies