hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
15 juni 2020Annelie Brand och Stina Vuksan är marinbiologer hos Helsingborgs stad.

Marinbiologernas råd – så kan du hjälpa livet i havet

Helsingborgs stads marinbiologer håller koll på livet i Öresund. Varje år mäter de miljögifter och räknar smådjur på botten. Men du kan också hjälpa livet i havet, genom att tvätta bilen i biltvätten, skippa engångsplasten och tömma poolvattnet på gräsmattan.

 

De håller koll på livet i havet

Detta kan du göra för att hjälpa livet i havetUtvecklingen i Öresund går både åt rätt och åt fel håll. Å ena sidan minskar miljögifterna och övergödningen, men å andra sidan går vissa arter av sjöstjärnor, ormstjärnor och koraller tillbaka.– Havet är en av de största tillgångarna vi helsingborgare har. Självklart ska vi kunna gå ut och håva räkor och fånga krabbor med våra barn även i framtiden. Ett levande hav skapar upplevelser för oss människor och mat vi kan ta med in på borden, säger miljöstrateg Stina Vuksan Bertilsson.Vad ska då vi som bor i Helsingborg göra för att hjälpa livet i havet?• Använda naturliga produkter istället för kemikalier när vi städar• Pumpa ut poolvattnet i fastighetens eget avlopp• Tvätta bilen i en biltvätt och inte på gatanNaturskyddsföreningen i Skåne Svenskt Vatten

Publicerat av Helsingborgs stad Torsdag 4 oktober 2018

 

Utvecklingen i Öresund tycks gå både åt rätt och åt fel håll. Å ena sidan minskar miljögifterna och övergödningen, men å andra sidan går vissa arter av sjöstjärnor, ormstjärnor och koraller tillbaka.

– Vi ser denna oroande utveckling i våra marina naturreservat, säger miljöstrateg Stina Vuksan på Helsingborgs stad.

Helsingborgs stads marinbiologer åker ut med forskningsfartyget Sabella för att undersöka djurlivet på havsbotten.

– Vi ser om det blir fler eller färre djur från år till år och om det finns arter som försvinner eller tillkommer. Eftersom vi tar dessa prover år efter år kan vi bilda oss en uppfattning om vad som händer i Sundet.

 

Bottenproverna tas med en slags skopa som sänks ned till havsbotten. I det marina naturreservatet Grollegrund utanför Domsten tas proverna på 30-45 meters djup. I sydliga reservatet Knähaken utanför Rydebäck tas proverna på 30 meters djup.

Utöver bottenproverna mäter marinbiologerna också halterna miljögifter bland annat i musslornas skal.

 

Vad kan vi som bor i Helsingborg göra för att underlätta för livet i havet?

– Det vi gör på land och de val vi gör i vardagen påverkar hur havet mår. Byt till miljövänliga städprodukter, tvätta inte bilen på uppfarten och skippa engångsplasten.Man kan tänka på dagvattenbrunnarna och deras rör som en bäck, som ofta rinner rakt ut i havet. Om man ska tömma poolen i sommar, så ska poolvattnet varken i dagvattenbrunnarna på gatan eller i avloppet. Det är bäst att pumpa ut det på gräsmattan eller en annan gräsyta på fastigheten, eftersom reningsverket inte kan rena det innan det når havet, säger Stina Vuksan.

 

Varför ska vi bry oss om livet i havet?

– Havet är en av de största tillgångarna vi helsingborgare har. Självklart ska vi kunna gå ut och håva räkor och fånga krabbor med våra barn även i framtiden. Ett levande hav skapar upplevelser för oss människor och mat vi kan ta med in på borden, säger Stina Vuksan.

 

Ormstjärnorna har minskat i våra marina naturreservat. Bild: David Lundin

 

Att bevara den biologiska mångfalden kan hjälpa oss människor i en ständigt föränderlig värld.

– Vi kan aldrig veta vilka utmaningar som vi utsätts för i framtiden. Ett samhälle med en hög artrikedom är mindre känslig för katastrofer, säger Stina Vuksan.

 

Text: David Lundin

 

Är du intresserad av hur det går för livet i Öresund? Läs här om Helsingborgs stads kustkontrollprogram och dess årliga rapporter.

 

Trålförbud gav rikt djurliv

Sedan 1930-talet har det varit förbjudet att fiska med trål i Öresund. Det verkar ha fredat växt- och djurlivet i Sundet och gjort det till en tillflyktsort för fisk och fåglar. Med jämna mellanrum syns atlantfågeln havssula utanför Helsingborg och i september siktades ett stim med tonfisk, en fiskart som varit försvunnen från våra vatten sedan 1960-talet.

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies