hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
8 juni 2020Sedan två och ett halvt år arbetar Michelle Karlsson Friberg som undersköterska inom hemvården i Helsingborgs stad.

Michelle kommer när hemvårdskunderna larmar

I sitt jobb som undersköterska inom hemvården vet Michelle Karlsson Friberg aldrig hur arbetsdagen kommer att bli. Hon är en av dem som åker hem till kunder när de påkallar hjälp via sitt trygghetslarm.
– Jag är flexibel och tycker om utmaningar, det är egenskaper som kommer väl till användning, speciellt nu under coronapandemin, säger hon.

Viljan att arbeta med människor ledde Michelle Karlsson Friberg till ett arbete inom vården redan som 17-åring. Då jobbade hon på ett vårdboende i Danmark och fick erfarenhet inom bland annat palliativ vård och demensvård. Efter några års pendling längtade hon efter ett arbete på hemmaplan. Idag jobbar hon inom hemvården i Helsingborg, där en stor del av hennes arbetstid är förlagd till larmbilen.

– När någon behöver hjälp och trycker på sitt trygghetslarm åker jag eller någon av mina kollegor hem till kunden. Ofta åker jag själv, men om situationen kräver åker vi tillsammans, berättar Michelle.

 

Trots den pågående coronapandemin ser hennes vardag ut ungefär som vanligt. Efter några planerade hembesök låter hon larmtelefonen styra arbetsdagen. Mellan larmen utför hon skrivbordsarbete och förbereder färdiga kit med skyddsutrustning.

– Den största skillnaden nu är att jag är mer observant på förkylningssymptom. Det gäller både mina egna och våra kunders. Det handlar ju om att skydda både oss själva och kunderna, säger hon.

 

Michelle får ofta frågor från kunder och anhöriga och hänvisar alltid till att hemvården följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Corona har blivit en del av vår vardag och vi pratar mycket kring det i hemvårdsgruppen. Vi vet hur vi ska agera, har all information vi behöver och tillgång till skyddsutrustning för en längre tid. Vi gör verkligen allt vi kan för att minska risken för smittspridning. Jag vill att våra kunder ska känna sig trygga med det, säger hon bestämt.

 

Michelle ingår i hemvårdsgrupp Nord 1 som utgår från Villa Hevea på Tågaborg.

 

Michelle och hennes kollegor utför hemvårdsinsatser som vanligt.

– En del kunder med enklare insatser har avslutat sin hjälp eftersom de tillhör en riskgrupp, annars fortskrider vårt arbete som vanligt så länge ingen har några förkylningssymptom. Om jag misstänker att en kund har förkylningssymptom tar jag på mig skyddsutrustning och kontaktar en sjuksköterska. Beroende på sjuksköterskans bedömning kontaktar hen provtagningsteamet inom Region Skåne som testar alla misstänkta fall.

 

Michelle är en av omkring 60 medarbetare som ingår i stadens resursteam med ansvar att vårda kunder med covid-19. Hon har därmed fått fördjupad utbildning om coronaviruset, smittspridning, genomgång av rutiner och riktlinjer samt användning av skyddsutrustning vid vård av virussmittade kunder.

– Resursteamet har inte kommit igång än eftersom vi inte har tillräckligt många med bekräftad smitta. När jag fick frågan om att ingå i resursteamet svarade jag ja direkt – jag tycker ju om utmaningar, säger Michelle Karlsson Friberg.

 

Hon får ofta höra från både kunder och anhöriga att hon gör ett bra jobb.

– Det bästa med mitt jobb är när jag får bekräftelse på att jag gör en bra insats. Jag får ofta höra att vi är våra kunders vardagshjältar som alltid finns där. Detta har blivit mer tydligt nu under coronapandemin när vi får extra mycket uppskattning, säger hon.

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies