hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
17 december 2020Socialarbetare Johan Lunell till höger, här med kollegan Steven Zutic.

Mobila teamet ska öka tryggheten med Skånetrafiken

Sedan början av november kan Skånetrafikens resenärer ringa Trygghetslinjen om de känner sig oroliga eller otrygga i kollektivtrafiken. Mobila teamet hjälper till när det gäller ungdomsrelaterade ärenden.

Mobila teamet som är en del av socialförvaltningen har sin bas på Helsingborg C och arbetar till vardags med att hjälpa och stödja unga och deras föräldrar. De är i tjänst årets alla kvällar och helger men verksamheten är även öppen dagtid.

 

– Vi samarbetar mycket med olika aktörer för att kunna hjälpa de unga på bästa sätt. De som brukar ringa oss från Helsingborg C är framförallt ordningsvakterna, men det händer att tågvärdar eller personalen på färjorna kontaktar oss om det är stökigt. Då kommer vi och möter upp och hjälper de ungdomar som behöver det, säger socialarbetaren Johan Lunell.

 

Nu har ytterligare ett samarbete inletts – med Skånetrafikens nystartade trygghetslinje. Denna telefonlinje bemannas av personal som fått utbildning i att hantera svåra samtal och människor som befinner sig i en ansträngd situation.

 

– Genom införandet av Trygghetslinjen vill vi på Skånetrafiken verka för att skapa ett tryggare samhälle. Det rör sig väldigt många människor inom kollektivtrafiken varje dag, och vi vill göra allt vi kan för att se till så att den miljön upplevs så trygg som möjligt och att vi finns där för de skånska medborgarna om de skulle behöva oss, berättar Kevin Brandt-Leander som är chef för kundledningsutveckling på Skånetrafiken.

 

Mobila teamet har sin bas på Helsingborg C men arbetar i hela kommunen.

 

I de ärenden där Mobila teamets kompetens behövs ringer Trygghetslinjens personal upp teamet som assisterar i ärendet.

 

– Vi jobbar med ungdomsärenden och arbetar relationsskapande och förebyggande med de resurser vi har. Jag tycker att Trygghetslinjen är ett jättebra initiativ. Vi har redan ett bra samarbete med personalen på till exempel bussarna, de känner till oss och påkallar vår uppmärksamhet när det behövs, säger Johan Lunell.

 

Under en period har en ombyggnad av Helsingborg C pågått och Johan Lunell är positiv till resultatet.

– Jag tror att det kommer bli jättebra och vi välkomnar verkligen att det blir ljusare och fräschare och att det blir färre utrymmen att springa och hänga på. Fler kameror är också bra för tryggheten. Före detta Knutpunkten har haft sina problem sedan 1991 och jag tror inte att det kommer försvinna helt, men det kommer nog minska rejält.

 

Erika Duvner som är säkerhetsstrateg på Helsingborgs stad är nöjd med samarbetet med Skånetrafiken:

– Vi är glada för Skånetrafikens trygghetsskapande initiativ som kommer stadens invånare och besökare till nytta. Ett extra värde skapas genom samverkan med Mobila teamet, då initiativet länkas samman med stadens befintliga trygghetsskapande arbete. Trygghet är en av stadens prioriterade inriktningar och vi behöver samverka brett för en positiv utveckling. Vi jobbar tätt med stadens bolag, Polis, tull och andra myndigheter. Likaså är föreningslivet, företagare och allmänhet jätteviktiga att ha med i det trygghetsskapande arbetet för att vi ska nå målet att människor i alla åldrar tryggt ska kunna röra sig överallt i hela staden, under alla tider på dygnet, säger hon.

 

FAKTA: Trygghetslinjen

Lanseringen av Trygghetslinjen sker på försök under cirka åtta-nio månader med ambitionen att den ska bli en permanent del av den skånska kollektivtrafiken och Skånetrafikens uppdrag.

 

Du kan kontakta Trygghetslinjen om du upplever något som känns otryggt när du reser med tåg och buss i Skåne. De som tar emot ditt samtal kan stötta dig under en otrygg upplevelse och är en brygga tills du befinner dig i en tryggare situation.

 

Trygghetslinjens telefonnummer är 0771 87 87 87 och linjen har öppet dygnet runt, året runt. Är situationen riktigt allvarlig eller livshotande vänder du dig i första hand till polisen på telefonnummer 112.

Du kan ringa Trygghetslinjen om:

  • du står ensam och känner dig otrygg när du väntar på bussen eller tåget eller går hem från hållplatsen
  • någon har somnat och riskerar att råka illa ut, till exempel bli rånad
  • du ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar
  • en eller flera personer känns hotfulla och bråkar med dig eller annan resenär

 

FAKTA: Mobila Teamet

Mobila Teamets telefonnummer är 073-231 50 00 och öppettiderna är:

Måndag-torsdag: 08.30-22.00

Fredag: 09.00-02.00

Lördag: 14.00-02.00

 

Du kan ringa Mobila Teamet om:

  • du som är ungdom känner behov av att prata med en vuxen
  • du som är vuxen känner oro för din ungdom och vill ha någon att diskutera med

 

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies