hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
15 oktober 2020

Nu ska Oceanbron sättas ihop

Som en jättelik byggsats där delarna väger uppemot 40 ton. Tillverkade i en fabrik i Sölvesborg och fraktade till Helsingborg via Åstorp där de blästras och målas. Nu är det dags för själva monteringen av Oceanbron, ett arbete som kräver noggrann planering, logistik och säkerhet då i princip allt arbete sker över öppet vatten.

 

Under våren och sommaren har Peab byggt gjutformar och gjutit de två stora brostöden i hamnbassängen till den nya gång- och cykelbron ut till Oceanhamnen. På andra sidan Skåne, i en fabrik i Sölvesborg, har samtidigt brons stålsektioner tillverkats. Nu börjar dessa väldiga brosegment äntligen se dagens ljus.

 

 

Den stora utmaningen är att bron har en väldigt avancerad geometri. För att bron ska få den önskade formen har det krävts noggranna beräkningar för att kunna tillverka brons olika sektioner. Brobanan består av totalt 17 sektioner och därtill kommer pylondelar, rampdelar och balkongdelar.

 

 

Alla brodelar är förtillverkade på fabriken i Sölvesborg och transporteras därefter till Åstorp för blästring och målning. Sektionerna kan vara upp till 28 meter långa med en vikt runt 40 ton.

 

 

I början av oktober anlände de första sektionerna, de två brostöden, till projektplatsen i Oceanhamnen. Peab kommer under hösten påbörja monteringen av bron sektion för sektion.

 

 

De två sektionerna, som nu finns precis intill den gamla kranen längs med gångstråket till och från Oceanpiren, väger tillsammans 80 ton. De kommer utgöra den första sträckan från parkeringsdäcket vid Helsingborg C och sträcker sig över uppmarschområdet till ForSeas färjor.

 

 

Peab arbetar just nu med förutsättningarna för montaget tillsammans med Wihlborgs och ForSea och reder ut hur och var man kan ställa upp kranar och liknande. Detta innebär att det inte är bestämt exakt när montaget påbörjas, men det kommer att ske under hösten.

 

 

Oceanbron ska stå klar sommaren 2021. När bron är klar ska gående och cyklister från Oceanhamnen nå tåg, bussar och färjor på Helsingborg C på bara någon minut.

 

Läs mer om Oceanbron här

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies