hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
5 januari 2017

Robotar hjälper till i undervisningen

För att eleverna praktiskt ska lära sig av sina lyckade och mindre lyckade uträkningar använder sig Högastensskolan av robotar. Eleverna får direkt gensvar om de har programmerat rätt eller fel beroende på hur roboten agerar, något som är både uppskattat, kul och lärorikt

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies