hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
20 januari 2020

Så gör staden för att stoppa oseriösa verksamheter i Helsingborg

Restauranger med dålig livsmedelshantering. Butiker som säljer importerad läsk. Biltvättar med svart arbetskraft. Hyresvärdar som erbjuder boende i olämpliga lokaler. Det är exempel på verksamheter som staden satt stopp för.

Det är en sen fredagseftermiddag i Helsingborg. Vädret är ruggigt, ett par plusgrader och uppehåll. På stadens gator blandas kontorsfolk som flexat ut tidigt med fredagsflanörer.

I en av Helsingborgs stads konferenslokaler samlas poliser, tulltjänstemän, brandingenjörer från räddningstjänsten samt representanter från kronofogden och flera av stadens förvaltningar. Kaffet är framdukat och stämningen är god, men det ligger en spänning i luften. De ska alla göra ett oanmält besök, en så kallad tillsyn, hos en verksamhet som det riktats misstankar mot.

– Tanken är att störa verksamhet som bedriver osund konkurrens och rör sig på den grå eller svarta marknaden, säger Elina Bratt, säkerhetschef på Helsingborgs stad.

 

Helsingborgs stads säkerhetschef Elina Bratt leder förmötet. Bild: Axel Victorin

 

Sara och Pernilla är miljöinspektörer på Helsingborgs stad. De heter egentligen något annat, men vill vara anonyma.

– Företagare som missköter sig ska inte få jobba ostört. Det är vi skyldiga de seriösa företagen och våra invånare, säger Sara, miljöinspektör på Helsingborgs stad.

 

Samarbetet mellan myndigheterna har vissa likheter med hur myndigheterna i 1930-talets USA arbetade i fallet med Al Capone. Polisen hade trots upprepade försök misslyckats med att bura in den ökände brottslingen. Men så började polisen samarbeta med flera andra myndigheter och så småningom kunde Al Capone fällas för skattebrott.

 

Tillbaka till 2019 och konferenslokalen. Dagens tillsyn ska ske i en lokal som hyrs av en förening där medlemmarna röker vattenpipa. Representanterna för de samlade myndigheterna uppdaterar varandra om vad man förväntar sig hitta i föreningslokalen. Vid 16-tiden sätter sig alla medverkande i sina bilar. Väl framme på adressen är det polisen som går in först för att kontrollera att lokalen är säker, strax därefter följer de övriga myndigheternas representanter.

– Det är lyckligtvis extremt sällsynt att det blir hotfullt. Polisen stävjar nog en del bara med sin närvaro. Men vi måste alltid ha en beredskap, säger Pernilla, också miljöinspektör.

 

Inspektörerna hittar läskburkar med ogiltig pant. Bild: Axel Victorin

 

Det är rejält smutsigt i lokalens kök. I källaren hittas ett större antal läskburkar med ogiltig pant.

– Vi har vårt retursystem i Sverige och det är till för att följas. Företagare kan bli frestade att åka till våra grannländer för att köpa billigare läsk. Tillåter vi det konkurrerar företagen i Helsingborg inte på lika villkor, säger Pernilla.

 

Att sälja dryckesburkar som köpts utomlands kan ge tiotusentals kronor i böter.

– Jag menar att det handlar om vilket samhälle vill vi leva i. Vad får vi för samhälle om vi inte stävjar de ”mindre” brotten? Vi tenderar att bli en del av problemet om vi inte gör något. Hittar vi ogiltig pant finns det ofta andra oegentligheter i verksamheten. Det är saker vi sett och inget vi sitter och gissar oss fram till, säger Pernilla.

 

En brandingenjör från Räddningstjänsten Skåne Nordväst inspekterar en gasolspis. Spisen har använts flitigt, men inte rengjorts lika ofta. Bild: Axel Victorin

 

Det tätare samarbetet myndigheterna mellan har lett till nya kontaktvägar och ökad förståelse för varandras områden.

– Det händer att polisen ringer oss och ber oss komma ut. De kan ha stött på en miljöfarlig verksamhet, att folk bor i en lokal som inte tillåter det eller har upptäckt något som inte såg bra ut med livsmedelshygienen.

 

Ett sådant område är livsmedelstransporter. Stadens miljöinspektörer har i uppdrag att kontrollera livsmedelstransporter, så att de exempelvis håller bra temperatur och att maten förvaras på ett bra sätt.

– Men vi på miljöförvaltningen har inga befogenheter att stoppa några bilar. Vi fick kontakt med trafikpolischefen som sa att ”klart vi kan stoppa några bilar, så att ni kan titta på dem”, säger Sara.

Detta samarbete mellan Helsingborgs stad och polisen har lett till att flera fuskande livsmedelstransporter stoppats.

– Vi känner att vi gör en stor samhällsnytta och når störst framgång när vi som myndigheter gör insatser tillsammans. Vi på miljöförvaltningen utgår från vår lagstiftning, men genom att samverka med andra når vi mycket längre, säger Pernilla.

 

Fotnot: Pernilla och Sara heter egentligen något annat.

 

Miljöförvaltningens ansvar

  • Miljöförvaltningen på Helsingborgs stad kontrollerar att exempelvis restauranger och livsmedelsbutiker bedriver en säker verksamhet, men även att biltvättar, industrier och andra verksamheter sköts på ett hygieniskt och miljövänligt sätt.
  • Ibland är det miljöförvaltningens kontroller som leder till att flera myndigheter gör en gemensam tillsyn hos ett företag eller en förening.

 

Text: David Lundin

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies