hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
2 november 2020

Så har du aldrig sett stadsbiblioteket

Stadsteatern och stadsbiblioteket är kända Helsingborgsbyggnader som du passerat många gånger, men hur ser de ut från ovan?

De senaste åren har Helsingborgs stad installerat solceller på många av stadens byggnader. Den egenproducerade elen uppgår i dagsläget till cirka fem procent av all el som används i exempelvis brandstationer, vårdboenden, skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

– Solcellsanläggningarna är dimensionerade för att uppnå så hög egenanvändning som möjligt, det vill säga att den solel som produceras även konsumeras direkt på plats, säger Eric Lindkvist, teknisk förvaltare på fastighetsförvaltningen.

 

Helsingborgs stadsbibliotek byggdes 1965 efter ritningar av arkitekten Jörgen Michelsen. I dag täcks omkring en tredjedel av taket av solceller. Det röda partierna är ljusinsläpp. Bild: Martin Sörbo

 

En av stadens största solcellsanläggningar finns på taket på Helsingborg arena där 1 000 kvadratmeter solceller producerar el årligen motsvarande 170 000 kilowattimmar. Bild: Johannes Carlsson, Glacell

 

Olympiastadion invigdes 1898 och är en av Sveriges äldsta fotbollsarenor. Under senaste ombyggnaden, som stod färdig 2017, installerades en solcellsanläggning på strax över 1000 kvadratmeter på Olympias tak. Under augusti månad 2020 producerade solcellerna 20 000 kilowattimmar, vilket var en fjärdedel av stadions elkonsumtion denna månad. Bild: Percy Nordeng

 

När Helsingborgs nya stadsteater stod färdig vid Gröningen 1976 omgavs den av silos och andra av hamnens industribyggnader. I dag omges teatern av Norra hamnens bostäder. Solcellerna på det platta papptaket producerar el åt stadsteatern. Bild: Martin Sörbo

 

Kulturmagasinet byggdes 1996 med pengar från Henry och Gerda Dunkers donationsfond och bevarar bland annat historiska föremål och konst för eftervärlden. Kulturmagasinets tak har solceller i väst, syd- och östläge och kan därför producera el under stor del av dagen. Bild: Martin Sörbo

 

Industrimannen Henry Dunker bodde i Villa Hevea på Tågaborg fram till sin död 1962. Han testamenterade villan till Helsingborgs stad med kravet att den skulle användas som sjukhem. Dunkerska husets vårdboende ligger i en tillbyggd enplansbyggnad, som på senare år försett med solceller på taket. I Henry Dunkers villa finns ett bibliotek med öppen spis och utsikt över sundet. Detta rum använder vårdboendets personal då och då för högläsning för de boende. Bild: Martin Sörbo

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies