hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
25 april 2019

Så pratar du med din tonåring om alkohol

Vår i luften och Valborg runt knuten. Men hur ska man egentligen prata om alkohol med sin tonåring och vad gör man om man är orolig som förälder? Joachim Ekdahl är familjebehandlare på mottagningen Maria Nordväst och träffar ofta ungdomar med missbruk eller riskbruk.

 

Joakim Ekdahl är familjebehandlare på Maria Nordväst.

 

Den gemensamma nämnaren för dem som kommer till Maria Nordväst är att de är under 25 och att det finns en oro kring alkohol eller droger. De yngre kommer i regel med sina föräldrar och de lite äldre kommer ofta själva. De senaste åren har trenden gått mot att unga dricker mindre, något som stämmer till viss del, menar Joachim Ekdahl.

– Det är inte lika många unga som dricker längre, men de som gör det dricker desto mer. Vi ser också att många unga använder andra droger än alkohol, som cannabis och Tramadol. Ofta används dessa tillsammans med alkohol.

En annan sak som många av besökarna här har gemensamt är att de mår dåligt psykiskt. Det kan handla om stress, ångest och sömnproblem, symtom som ofta går hand i hand med användande av droger och alkohol.

– Däremot ser vi inte samma användande av nätdroger och RC-droger, alltså research chemicals, som för ett par år sen. Då var det mycket prat om spice och liknande, det är inte alls lika vanligt nu.

 

Hur ska man då veta om man behöver vara orolig som förälder? Joachim Ekdahl menar att det är skillnad på tonåringar och de som har åldern inne för att köpa alkohol.

– Är man under 18 år är det juridiskt olagligt att köpa alkohol och då är det alltid ett riskbruk. Samma sak gäller med droger eftersom det är olagligt för alla. En del äldre ungdomar beskriver konsekvenser av sin alkoholkonsumtion som de inte är nöjda med och gärna vill ha en förändring kring och stöd i detta.

 

När det gäller att prata med sin tonåring om droger och alkohol betonar han vikten av att ha en löpande dialog, precis som man har kring andra ämnen.

– Man kan försöka prata på ett vettigt sätt, vara intresserad och nyfiken. Det man ska undvika är att hålla förhör eller prata när man är i affekt, då minskar chansen att barnet ska ta kontakt med föräldern om det blir problem. Då är det bättre att prata dagen efter när alla har lugnat ner sig. Sen är det bättre att prata om det då och då än en gång om året inför Valborg, säger Joachim Ekdahl.

 

Föräldrarnas alkoholkulturpåverkar också barnen, menar han.

– Ser man föräldrarna dricka ofta så får man en bild av att det är okej. Dessutom kan man inte åka och hämta sina barn om man själv är påverkad. Och man ska aldrig köpa ut till sitt barn eller låta barnen få smaka alkohol hemma.

När det gäller droger finns det en del varningssignaler man kan titta efter. Förändrad dygnsrytm, beteendeförändringar och att tonåringen är borta mycket hemifrån kan vara sådana signaler.

– Om barnet till exempel slutar med sina fritidsintressen och börjar umgås med nya kompisar som föräldrarna inte känner till, då kan det vara bra att prata om det och ha lite koll. Man får lita på magkänslan där.

 

Ska man ha tider då barnet måste vara hemma?

– Ja det tycker jag att man kan ha. Det är också bra att ha kontakt med kompisarnas föräldrar, då kan man hjälpas åt och prata ihop sig. Ibland säger ju tonåringar att alla andra får vara ute hela natten men de flesta får ju inte alls det. Barn behöver ha det lite tryggt och tråkigt och ofta tycker de faktiskt att det är ganska skönt när någon kommer och hämtar.

 

Text: Katia Boberg

 

Här kan du få råd och hjälp:

BRIS tips till föräldrar att prata med sina barn om alkohol.

 

IQ tips till föräldrar att prata med sina barn om alkohol:

 

Cannabishjälpen riktar sig till alla som berörs av cannabis:

 

Drugsmart drivs av CAN och riktar sig till ungdomar:

 

MIND, ideell förening för psykisk hälsa:

 

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies