hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
19 oktober 2020

Så sätter helsingborgare sitt avtryck i tunnlarna

Under flera års tid har Helsingborgs stad anlitat gatukonstnärer för att sätta färg på gång- och cykeltunnlarna. Workshops över Zoom har lett till att boende på Närlunda är en del av konstverket i tunneln under Södra Stenbocksgatan.

Helsingborgs många gång- och cykeltunnlar binder samman bostadsområden som hamnat på olika sidor om en stor väg. Tunnlarna var ofta mörka och grå, något staden och olika konstnärer ändrat på de senaste åren.

– Det är platser som används flitigt, men som ofta saknar identitet och kan upplevas som otrygga, säger Moa Sundberg, samhällsplanerare på Helsingborgs stad.

– Vi vill göra tunnlarna mer gemytliga och attraktiva. Genom att ljusa upp med färg och belysning och se till att ”allt är i ordning” hoppas vi öka tryggheten, säger Sharif Shawky, landskapsarkitekt på Helsingborgs stad.

 

Under arbetet med tunneln under Södra Stenbocksgatan arvoderade staden en grupp unga med anknytning till Närlunda som lokala kännare och kreatörer. Bild: Peter Eriksson, Kulturhotellet

 

Stadens satsning på tunnlarna sträcker sig över många år.

– Vi går igenom tunnel för tunnel. Det sättet att arbeta på tror jag är ganska unikt, säger Sharif Shawky.

 

Coronavåren 2020 fick de boende på Närlunda sätta prägel på sin gång- och cykeltunnel till Söder. Helsingborgs stad anlitade Kulturhotellet att hålla workshops digitalt med boende på Närlunda, och konstnärerna Bifido i Italien och Jacoba i Köpenhamn.

– Vi fick testa oss fram, men det gick riktigt bra det också, säger Peter Eriksson på Kulturhotellet.

 

Konstverket innehållet ett 50-tal miniatyrbilder av människor. Konstverket är delvis gjort med en metod, paste-ups, som gör att konstverket förändras och bryts ned över tid. Bild: Peter Eriksson, Kulturhotellet

 

De började med blanka papper och inriktningen gränsöverskridande gemenskap. Diskussionerna handlade exempelvis om hur det är att bo i Sverige och om existentiella frågor. Det kom fram att de boende kände att Närlunda hade oförtjänt dåligt rykte.

– Någon sa ”ingen känner oss, men ändå tycker de saker om oss och om Närlunda”. Att visa upp ansikten från området blev ett sätt att synliggöra människorna som bor här och deras berättelser, säger Peter Eriksson.

 

Peter Eriksson på Kulturhotellet är nöjd med konstverket under Södra Stenbocksgatan. Bild: Kristoffer Granath

 

Nu pryds tunneln av ett 50-tal fotografier av människor i miniatyrstorlek och ett par stora avbildningar av människor.

– Jag tycker att resultatet blev riktigt intressant, just eftersom de boende är med i motiven. En kväll mot slutet av målningen när vi var där och fotade träffade vi en av killarna på de stora bilderna. Hans kompisar sa ”wow, det är du”. Det skapar en stolthet. Jag tror att det är viktigare i vissa områden mer än andra att man ser att man kan påverka sitt område. Om man vill skapa förändring så går det att göra, säger Peter Eriksson.

 

”Traditionellt sätt har trygghetsarbete ofta handlat om att beskära buskar och att öka belysningen. Vi vill jobba mer med känslor. Konst kan få folk att känna något. Konst kan lyfta en plats och öka tryggheten”, säger Moa Sundberg på Helsingborgs stad. Bild: David Lundin

 

Till gång- och cykeltunneln mellan Elineberg och Gåsebäck gjorde staden ett så kallad ”open call”, det vill säga staden bad konstnärer höra av sig med sina förslag för tunneln.

– Vi fick in 30 förslag. Tre av dessa ställde vi ut i tunneln och lät förbipasserande rösta på, säger Moa Sundberg.

 

Genom att måla tunnlarna och sätta dit bättre belysning vill staden öka känslan av trygghet. Första gången de boende fick påverka konsten i gång- och cykeltunnel var 2018. Elever från skolor på Drottninghög och Fredriksdal valde då motiv till tunneln under Vasatorpsvägen. Staden och Kulturhotellet anordnade ett antal workshops som utmynnade i ett superhjälte-tema. Bild: Feras Jarghon.

 

Flest röster fick street art-konstnären Dan Sapunar från Malmö och hans färgsprakande motiv med naturinslag.

– Jag tycker egentligen inte om att tävla i konst, men det är jättehäftigt att vara en del av detta. Jag tycker att det är viktigt när man ska göra offentlig konst att tänka på att konstverket är något jag ger till de som rör sig här. Jag skulle inte säga att jag ändrar min konst. Men jag ställer mig frågan ”hur hade jag sett detta om jag var en äldre kvinna eller ett litet barn?”. Kan jag ge någon ett leende på cykeln genom tunneln har jag lyckats. Sprid kärlek, så får du det tillbaka på något sätt, säger Dan Sapunar.

 

”Mitt koncept är rätt enkelt, jag jobbar mycket med djur och natur och gillar färger. Det kombinerar jag med lite graffitti och abstrakta former som lämnar det är upp till betraktaren. Det finns något för alla. Det blir ett annat formspråk när man jobbar med offentlig konst. Jag får göra något jag älskar och får jag ge något till miljön och min omgivning.”, säger Dan Sapunar. Bild: David Lundin

 

När Dan Sapunar håller på att lägga finishen på sitt konstverk en kväll i slutet av augusti får han flera glada tillrop under den timme som fotografen är på plats.

– Tack för att du gör så fint i vår tunnel, ropar en medelålders kvinna som passerar på cykel.

Text: David Lundin

 

Faktaruta

Helsingborgs stad har satt färg på ett 10-tal gång- och cykeltunnlar de senaste åren, varav två mellan Söder och Gåsebäck, tre i Rydebäck, två på Dalhem, en mellan Fredriksdal och Drottninghög och tre tunnlar vid Stattena. Här kan du läsa mer om stadens tunnelprojekt

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies