hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
23 november 2020Maria station byggs om med dubbelspår och två nya planskilda korsningar. Dessutom ny knutpunkt för byte mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpool. Bild: Abako arkitektkontor

Så ska stationsorterna utvecklas

Utbyggnaden av dubbelspår och anpassade stationer är en viktig del i utvecklingen av tätorterna när Helsingborg växer. På sträckan finns bland annat Ödåkra och Kattarp, stationssamhällen som är inne i en intensiv utvecklingsperiod. Även Mariastaden och området runt Maria station får bättre förutsättningar i en nära framtid med utbyggnaden av dubbelspåret.

Västkustbanan är länken som knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Mellan åren 2020 och 2023 bygger Trafikverket ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Maria station. Med det nya dubbelspåret beräknas kapaciteten kunna öka från åtta till tio tåg per timme när det är klart 2023. Men, det innebär samtidigt att kapaciteten på enkelspåret ner till staden, mellan Maria station och Helsingborg C, i det närmaste slår i taket. På den sträckan kan byggstart först ske i slutet av 2020-talet.

 

Under hösten pågår det förberedande arbeten på och kring järnvägen och etablering av arbetsplatser i Ödåkra och Kattarp. Kattarps station är först ut att byggas om, därefter Maria station och Ödåkra. Hela ombyggnaden ska vara klar i december 2023.

 

I stationsorterna spelar järnvägen och stationerna en avgörande roll för framtida utveckling. Mariastaden har de senaste åren vuxit till en av stadens största stadsdelar.

 

– I Mariastaden kommer flera nya kvarter att växa fram i närheten av stationen, berättar projektledaren Torgny Johansson från stadsbyggnadsförvaltningen.

 

I dagsläget går det att gå eller cykla under Maria station, efter ombyggnaden ska även buss och bil kunna passera under järnvägen. Bild: Lotta Wittinger

 

Maria station genomgår stora förändringar för att bland annat klara nya krav när dubbelspåret byggs ut mot Ängelholm, och i framtiden även till Helsingborg C.

 

– Den nya stationen höjs upp strax bredvid dagens station och öppnar upp för bilar och bussar under spåren som kopplar samman Mariastaden och Berga, där passagen enbart varit gång- och cykelväg. Här öppnas en ny knutpunkt, där man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpooler.

 

Torgny Johansson berättar att hållplatser för buss kommer att finnas i direkt anslutning till perrongernas trappuppgångar och hissar.

 

– Vi flyttar spår lite åt sidan med perrongernas norra ände i höjd med ny planskild korsning vid förlängningen av Bergavägen, säger han.

 

Kattarp ligger en mil nordost om Helsingborg längs Västkustbanan. Även här kommer stationen att byggas om och bidra till att samhället kan växa. Stationen kommer att flyttas västerut, vilket öppnar för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendelparkering för bilar.

 

Ödåkra station ska komma närmare det lokala centrumet.

 

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö.

 

– Ödåkra station ska förlängas så att den kommer närmare det lokala centrumet där det bland annat finns handel och bibliotek, säger Torgny Johansson.

En planskild korsning anläggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Bostadsbyggandet planeras att öka mångdubbelt med fler bostäder i närheten av stationen.

 

Ombyggnad av Maria station

 • Dubbelspår genom stationen.
 • Flytt och breddning av befintliga spår mot Mariastaden.
 • Höjning av järnvägen cirka två meter i norra änden av stationen.
 • Två nya planskilda korsningar. En
  koppling för bil, kollektivtrafik, gång‐ och cykel i Bergavägens förlängning, och en ny gång- och cykelväg i den södra delen av planområdet.
 • Flytt och förlängning av perronger.

 

Ombyggnad av Kattarps station

 • Utveckling av stationsmiljön.
 • Ombyggnad av plattformarna.
 • Gångväg under järnvägen vid stationen.
 • Tillgänglighetsanpassning.
 • Flytt av järnvägsspåret i sidled västerut.

 

Ombyggnad av Ödåkra station

 • Utbyggnad av dubbelspår genom hela Ödåkra.
 • Flytt och förlängning av plattformarna samt utveckling av stationsmiljön.
 • Tre nya planskilda korsningar varav två för både biltrafik, gång‐ och cykeltrafik samt en endast för gång‐ och cykeltrafik.
 • Förlängning av befintlig gångtunnel vid Björkavägen.
 • Bullerskydd längs järnvägen genom samhället.

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies