hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
8 januari 2020

Trygghetssatsningen får henne att stanna på Drottninghög

Selime Osman flyttade till Drottninghög 2011. Först var hon tveksam till området men i takt med att husen renoverats och satsningar gjorts har hon och familjen börjat känna sig hemma. Idag är Drottninghög ett levande bostadsområde, ett socialt utvecklingsprojekt och en plats där nya saker provas.

2011 bodde Selime Osman i Malmö med sin pojkvän och pluggade på universitetet. När de fick barn bestämmer de sig för att flytta närmare föräldrarna i Helsingborg. En lägenhet på Drottninghög stod ledig.

– Vi var i akut behov av bostad och vi tänkte att vi ger Drottninghög en chans. Det ligger ju bra till. När vi kom dit reagerade vi på att det var så tomt och livlöst. Barn drog omkring och det fanns knappt några vuxna ute. Men ganska snart började det hända saker.

 

Husen på Drottninghög behövde renoveras. På Helsingborgshem bestämde man sig för att jobba med ett långt perspektiv, 20 år istället för det vanliga, fem eller tio år.

– Det har fungerat väldigt bra. På det här sättet har vi kunnat ha med de boende i en nära dialog om hur de vill att området ska utvecklas. Framförallt har vi lagt fokus på barn och unga, säger Gunnar Blomé, tidigare projektchef på Helsingborgshem.

 

För att skapa större variation mellan äldre, nybyggt, olika verksamheter och upplåtelseformer kommer en del av husen att rivas. Samtidigt byggs det nytt, både högre flerfamiljshus med bostadsrätter och lägre hus med uteplatser. En del hus renoveras och de som ska renoveras längre fram får fasaderna tvättade och målade. För att öka tryggheten i området har innergårdar och grönytor fräschats upp och en del entréer har byggts om.

– Det finns fina kvalitéer i det ursprungliga arkitektoniska uttrycket som är värda att bevara. Samtidigt behöver vi få in något annat i området som visar på nytänkande och det behövs också nya förskolor och utveckling av skolan och fritidslivet, säger Gunnar Blomé.

 

Selime Osman har bott på Drottninghög sedan 2011 och numera trivs hon bra i området.

 

Selime Osmans hus var med i den första etappen i renoveringen. De har bland annat fått nya innergårdar och balkonger även på entrésidan.

– Det har blivit så fint, inte otryggt och slutet som tidigare utan nu finns här liv. Balkongerna gör att vi kan se och hälsa på våra grannar och även se ut på entrésidan. Innergården känns också tryggare nu när cykelställen är i mitten och grönskan inte är lika vildvuxen.

 

Hon menar att satsningen på området är en starkt bidragande orsak till att familjen bor kvar. Men kulturen och stämningen i området är också en magnet.

– Här finns en sammanhållning och en hjälpsamhet som jag inte upplever på andra platser. Alla hälsar på varandra. Det enda vi saknar här nu är mer föreningsliv, lite mer aktiviteter för barnen, säger hon.

 

I projektet DrottningH arbetar Helsingborgs stad tillsammans med Helsingborgshem för att utveckla och förändra området i dialog med invånarna. Sedan projektet började har det bland annat byggts en lekplats som lockar barnfamiljer även från andra stadsdelar. Det finns en årlig områdesdag med aktiviteter för både barn och vuxna. Andra projekt har också uppstått sida vid sida med DrottningH, till exempel Rekrytera där flera olika myndigheter samarbetar för att hjälpa människor till jobb, och odlingsgruppen Planteringar utan gränser som håller till bakom Drottninghögs centrum.

 

De satsningar som gjorts i området har varit avgörande för att Selime Osman och hennes familj stannat kvar på Drottninghög.

 

Men det finns en mörkare sida av Drottninghögs nutid. Skjutningar, våld, droghandel och otrygghet har präglat bilden av området de senaste åren. I april 2018 greps elva personer på Drottninghög och intilliggande områden. Därefter var polisen på plats i stort sett dagligen. Staden har bidragit med trygghetsvärdar som går i området under helgkvällar. Selime Osman kände sig orolig tidigare, men nu menar hon att situationen blivit bättre.

– Jag har känt oro eftersom mina barn ska växa upp här. Men polisen har gjort fantastiska insatser och nu är jag trygg. Området kan bara bli bättre och vi kommer att stanna kvar här. Sen har vi ju faktiskt aldrig upplevt något otäckt själva så även om det varit en del problem så är bilden nog lite överdriven, säger hon.

 

Läs mer om projekt DrottningH här.

 

Läs mer om trygghetsvärdarna på Drottninghög här.

 

Fotnot: Grönkullagatan hette tidigare Lantvärnsgatan.

 

Det här är Drottninghög

 • Drottninghög är ett av Helsingborgs åtta bostadsområden byggda mellan 1965 och 1975
 • Området är cirka 40 hektar stort
 • På Drottninghög bor omkring 3000 människor i 1114 lägenheter
 • Bostadsbebyggelsen bestod från början av 52 flerfamiljshus
 • Bredden på gatorna är 15 meter och husen på var sida är också 15 meter höga

 

Utvecklingen av Drottninghög

 • 1966–1969: Drottninghög byggs
 • 1991: Drottninghögsbadet byggs
 • 2010: Projekt DrottningH startar
 • 2015: Första ombyggnadsprojektet startar
 • 2015: Lekplatsen Prinsessor och Drakar byggs
 • 2018: Körbärslunden anläggs
 • 2018: Inflyttning i Grönkulla Gård (67 nybyggda lägenheter)
 • 2018: Helsingborgshem får Bopriset för arbetet med Drottninghög
 • 2019: Förberedande markarbeten påbörjas på Grönkullagatan

 

Artikeln är publicerad av Helsingborgs stad. Du når oss via mejl här.

 

 

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies